top of page

Krátké zprávy

Pravidelně budeme zveřejňovat krátké příběhy nebo obecné komentáře ukazující, jak spolupráce mezi ERN pomáhá zajistit péči o ukrajinské pacienty se vzácným onemocněním

01

ERN a dětské nemocnice spolupracují na podpoře ukrajinských dětí se vzácnými chorobami

Zdravotní ústav Children's Memorial Health Institute ve Varšavě, člen Evropské organizace dětských nemocnic (ECHO) a TRANSCHILD ERN, přijal minulý týden tři pacienty evakuované z Kyjeva přes Lvov s akutním selháním jater v důsledku komplikací Wilsonovy choroby. Nemocnicím ECHO a koordinátorům ERN byla zaslána žádost o možnost přijmout dva z příchozích pacientů na pomoc v jejich péči. Schneiderova dětská nemocnice v Izraeli, člen ECHO, a University Medical Center Hamburg-Eppendorf, člen ERN RARE-LIVER v Německu, přistoupily k přijetí jednoho pacienta ještě předtím, než pacienti dorazili do Varšavy.  Do 24 hodin po příjezdu byli pacienti stabilizováni a převezeni do cílové destinace akutní péče.  Příkladem toho, jak velkou hodnotu má vybudování mezinárodních sítí nemocnic a specializovaných center pro péči o komplexní vzácná onemocnění ve chvílích zdravotní krize.

bottom of page