top of page

Prezentace  Klinický systém správy pacientů  (CPMS)

Systém klinického řízení pacientů (CPMS) byl spuštěn Evropskou komisí (DG SANTE) v r  2017. Je to webová aplikace, kde  zdravotničtí pracovníci z evropských referenčních sítí (ERN) mohou diskutovat o skutečných případech pacientů. Tato platforma se zaměřuje na podporu sítí ERN při zlepšování diagnostiky a léčby vzácných nebo komplexních onemocnění s nízkou prevalencí přes státní hranice členských států v Evropě.

CPMS je bezpečný software, který umožňuje zdravotnickým pracovníkům zařazovat pacienty pomocí komplexních datových modelů. Systém umožňuje virtuální konzultace přes státní hranice,  zajistit, aby potřebné odborné znalosti mohly cestovat k pacientovi, nikoli naopak.

schemacpms.JPG
Work of the ERNs: Ce que nous faisons
bottom of page