top of page

Juriidiline teave

Euroopa tugivõrgustikud – ERN-id

 

Kasutustingimuste tutvustus ja nendega nõustumine

ERN-id pakuvad teile selle veebisaidi kaudu teavet. Seda veebisaiti kasutades nõustute nõustuma ja järgima alltoodud kasutustingimusi ("kasutustingimused"), mida ERN-id võivad igal ajal ilma ette teatamata uuendada. Peaksite seda lehte regulaarselt külastama, et vaadata üle kehtivad kasutustingimused. Pange tähele, et ERN-id võivad oma äranägemisel teie juurdepääsu sellele veebisaidile igal ajal ilma ette teatamata lõpetada.
 

Intellektuaalomand ja kaubamärgid

Pange tähele, et ERN-ide põhimõte on jõustada oma intellektuaalomandi õigused maksimaalsel määral, nagu on sätestatud kohaldatavates seadustes, sealhulgas kriminaalsanktsioonides. Sellel veebisaidil kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (koos "Kaubamärgid") on kaubamärgid, mis kuuluvad ERN-idele või on neile litsentsitud. Midagi sellel saidil ei tohiks tõlgendada kui kaudselt või muul viisil kaubamärkidele litsentsi või õiguste andmist ilma ERN-ide või, kui mitte ERN-ide, kaubamärgi omaniku selgesõnalise kirjaliku loata. Lisaks on selle veebisaidi sisu reprodutseerimiseks, taasedastamiseks, muutmiseks või kasutamiseks muudel kui isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel vaja ERN-ide eelnevat kirjalikku nõusolekut. Selle veebisaidi sisu või selle osa igal koopial peab olema järgmine autoriõiguse märge: Autoriõigus © ERN-id. Kõik õigused kaitstud.
 

Garantii või garantii puudub

ERN-id on võtnud endale kohustuse hoida veebisaiti ajakohasena. Siiski ei garanteeri ERN-id sellel veebisaidil sisalduva teabe täpsust ja täielikkust. Välja arvatud otsene kahju, mis on põhjustatud ERN-ide tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest, ei vastuta ERN-id otseste, kaudsete, eri-, karistus-, juhuslike või muude kahjude eest, mis tulenevad teie selle veebisaidi külastusest või sellega seoses, sealhulgas ilma piiranguteta, saamata jäänud kasumi, äritegevuse katkemise ja programmide või elektrooniliste andmete kadumise.


Vastutuse piirang
Mitte mingil juhul ei vastuta ERN-id ega nende tarnijad otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu või tulu, kaupade asenduskulud, andmete kaotsiminek või kahjustumine, mis tuleneb kasutamisest või suutmatus kasutada seda veebisaiti või mis tahes lingitud saiti, kahjud, mis tulenevad sellel veebisaidil esitatud teabe või materjalide kasutamisest või neile tuginemisest, olenemata sellest, kas need põhinevad garantiil, lepingul, deliktil või mõnel muul õigusteoorial, isegi kui ERN-e või nende tarnijaid on sellest teavitatud kahju tekkimise võimalusest.
Meie külastajate mugavuse huvides pakuvad ERN-id linke teistele veebisaitidele. Teatud lingid sellel saidil viivad aga ressurssidele, mis asuvad serverites, mida haldavad kolmandad osapooled, mille üle ERN-idel puudub kontroll. ERN-id ei vastuta kolmandate osapoolte sisu ega selle kasutamise tagajärgede eest.
 
Me ei väärkasuta teie esitatud teavet.


ERN-id ei tee teie isikut tuvastavat teavet mitte mingil juhul kolmandatele osapooltele turundamiseks kättesaadavaks.


Kui küsime teilt teavet, küsime teavet, mis on vajalik teile soovitud teenuse osutamiseks. Kui anname teile võimaluse saada uudiskirju või muud teavet, võime küsida teavet teie ettevõtte kohta, et teha kindlaks, milline meie äriüksus saab teid kõige paremini teenindada.


Kui loote konto, haldate seda kontot või esitate tellimuse, kasutame teie enda kohta esitatud teavet, et saaksime selle tellimuse täita. Me ei jaga seda teavet väliste osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik selle tellimuse täitmiseks (nt kolmanda osapoole saatmis- ja kohaletoimetamisteenuste korraldamiseks).


Kui registreerute meie veebisaidil sündmustele või eripakkumistele, anname teile võimaluse saada lisateavet ja värskendusi meie toodete ja nendega seotud teenuste kohta. Me ei kasuta teavet, mille esitate meie veebisaidile sel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui annate meile oma nõusoleku meie veebivormide kaudu.


Kasutame mitteidentifitseerivat ja koondteavet oma veebisaidi paremaks kujundamiseks ja tarkvara avaldajatega jagamiseks. Näiteks võime avaldajale öelda, et teatud arv inimesi külastas meie veebisaidi teatud piirkonda või et teatud arv täitis registreerimisvormi, kuid me ei avalda midagi, mida saaks kasutada isikute tuvastamiseks.


Me ei kasuta ega jaga kunagi meile veebis edastatud isikut tuvastavat teavet viisil, mis ei ole seotud ülalkirjeldatuga, ilma et annaksime teile võimaluse loobuda või muul viisil keelata selline mitteseotud kasutamine.
 

E-posti aadresside kasutamine

Tagasta e-posti aadressid
Saadud e-kirjadele vastamiseks kasutame tagasisaatmise e-posti aadresse. Selliseid aadresse ei kasutata muul eesmärgil ja neid ei jagata väliste osapooltega.

E-kirjad olemasolevatele klientidele
Austades oma kasutajate privaatsust, pakume võimalust mitte saada toodete tutvustusi ja teenuseid puudutavaid e-kirju. Vaadake allolevat jaotist "Tühista tellimusest".

Üritustelt saadud meiliaadressid
Kasutame oma toodete ja teenuste turustamiseks e-posti aadresse, mille saame veebivormide kaudu üritustel, registreerimisel, seminaridel ja ärivastuskaartidel. Kui saate pärast sellist sündmust meilt meilisõnumi, anname teile sõnumile vastates võimaluse mitte saada edaspidi e-kirju, mis on seotud toodete tutvustuste ja teenustega.

Kuidas meiega ühendust võtta
Kui teil on nende privaatsuspoliitika kohta muid küsimusi või muresid, saatke meile e-kiri aadressil contact@ern-eye.eu.

Loobumine
Kui me küsime teavet, antakse meie kasutajatele võimalus "loobuda" nende teabe kasutamisest eesmärkidel, mis ei ole otseselt meie veebisaidiga seotud. Näiteks on meie veebivormidel loobumisvõimalus. Samuti võivad kasutajad, kes ei soovi enam meie reklaammaterjale saada, nende teadete saamisest loobuda, saates meile e-kirja aadressil contact@ern-eye.eu.

Legal information: Mentions légales
bottom of page