top of page

Esitlus  Kliiniline patsiendihaldussüsteem  (CPMS)

aastal käivitas Euroopa Komisjon (DG SANTE) kliinilise patsiendihaldussüsteemi (CPMS).  2017. See on veebipõhine rakendus, kus  Euroopa tugivõrgustike (ERN) tervishoiutöötajad saavad arutada tegelikke patsientide juhtumeid. Selle platvormi eesmärk on toetada Euroopa teadusvõrgustikke haruldaste või madala levimusega komplekshaiguste diagnoosimise ja ravi parandamisel üle liikmesriikide riigipiiride Euroopas.

CPMS on turvaline tarkvara, mis võimaldab tervishoiutöötajatel registreerida patsiente põhjalike andmemudelite abil. Süsteem võimaldab virtuaalset konsultatsiooni üle riigipiiride,  tagades, et vajalikud teadmised jõuavad patsiendini, mitte vastupidi.

schemacpms.JPG
Work of the ERNs: Ce que nous faisons
bottom of page