top of page

Rozpoczęcie stale otwartego badania dla pracowników ERN w celu zgłaszania opieki nad ukraińskimi uchodźcami

W kontekście kryzysu ukraińskiego, jako europejskie sieci referencyjne, musimy wiedzieć, ilu pacjentów z rzadkimi chorobami otrzymuje opiekę poza Ukrainą. Aby dostosować koordynację, ważne stało się uwzględnienie potrzeb, aby wiedzieć, czy inicjatywy są dostosowane do sytuacji.

W ten sposób ERN-CG uruchomiła stale otwarty bardzo prosty formularz dla każdego ukraińskiego pacjenta ERN, którym HCP zarządzał: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERNukrainianRefugeesCare

Jeśli jesteś pracownikiem ERN HCP, który obecnie opiekuje się uchodźcami z Ukrainy, nie wahaj się wypełnić tej ankiety.

bottom of page