top of page

WSPARCIE ERN DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

ERNs SUPPORT FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS: Bienvenue

Możesz skontaktować się z ERN

Kontaktując się z określonym ERN przez e-mail

  • Zapytaj o konkretną lokalizację eksperta ds. chorób rzadkich

  • Zapytaj o poradę diagnostyczną

  • Zapytaj o poradę dotyczącą terapii

  • Zapytaj o visiokonferencję z zespołem ERN

  • Poproś o wsparcie w dostępie do leków sierocych

Przez wirtualną klinikę CPMS

Tylko dla członków ERN HCP

ERNs SUPPORT FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS: Services
ERNs SUPPORT FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS: Liste

Kontakt e-mail wszystkich ERN

ERN OBLIGACJE

Europejska Sieć Referencyjna ds. Rzadkich Chorób Kości

Kontakt:  info@ernbond.pl

ERN CRANIO

Europejska Sieć Referencyjna ds. anomalii twarzoczaszki oraz zaburzeń ucha, nosa i gardła (ENT)

Endo-ERN

Europejska Sieć Referencyjna ds. Rzadkich Zaburzeń Endokrynologicznych

Kontakt:  info@endo-ern.eu

ERN EpiCARE

Europejska Sieć Referencyjna ds. Padaczek

ERKNet

Europejska sieć referencyjna ds. chorób nerek

ERN-RND

Europejska sieć referencyjna ds. chorób neurologicznych

Kontakt:  info@ern-rnd.eu

ERNICA

Europejska Sieć Referencyjna ds. dziedzicznych i wrodzonych anomalii

ERN PŁUC

Europejska Sieć Referencyjna ds. Chorób Układu Oddechowego

Kontakt:  info@ern-lung.eu

Skórka ERN

Europejska sieć referencyjna ds. chorób skóry

ERN EURACAN

Europejska sieć referencyjna ds. nowotworów dorosłych (guzy lite)

ERN EuroBloodNet

Europejska Sieć Referencyjna ds. Chorób Hematologicznych

ERN eUROGEN

Europejska sieć referencyjna ds. chorób i schorzeń układu moczowo-płciowego

ERN EURO-NMD

Europejska sieć referencyjna ds. chorób nerwowo-mięśniowych

OKO ERN

Europejska Sieć Referencyjna ds. Rzadkich Chorób Oczu

ERN GENTURIS

Europejska Sieć Referencyjna ds. Zespołów Genetycznego Ryzyka Nowotworowego

ERN STRAŻNIK-SERCE

Europejska Sieć Referencyjna ds. Chorób Serca

ERN ITAKA

Europejska sieć referencyjna ds. wad wrodzonych i rzadkiej niepełnosprawności intelektualnej

MetabERN

Europejska sieć referencyjna ds. dziedzicznych zaburzeń metabolicznych

ERN PaedCan

Europejska Sieć Referencyjna ds. Nowotworów Dziecięcych (hematoonkologia)

ERN RZADKA WĄTROBA

Europejska Sieć Referencyjna ds. Chorób Hepatologicznych

ERN ReCONNET

Europejska sieć referencyjna ds. chorób tkanki łącznej i układu mięśniowo-szkieletowego

ERN RITA

Europejska sieć referencyjna ds. niedoboru odporności, chorób autozapalnych i autoimmunologicznych

ERN TRANSPLANT-DZIECKO

Europejska Sieć Referencyjna ds. Transplantacji u Dzieci

VASCERN

Europejska Sieć Referencyjna ds. Rzadkich Wieloukładowych Chorób Naczyniowych

bottom of page