top of page

Spustenie nepretržite otvoreného prieskumu pre HCP ERN s cieľom informovať o starostlivosti o ukrajinských utečencov

V kontexte ukrajinskej krízy ako ERN potrebujeme vedieť, koľko pacientov so zriedkavými chorobami dostáva starostlivosť mimo Ukrajiny. Aby bolo možné prispôsobiť koordináciu, bolo dôležité sledovať potreby vedieť, či sú iniciatívy prispôsobené situácii.

Preto ERN-CG spustilo nepretržite otvorený veľmi jednoduchý formulár pre každého ukrajinského pacienta ERN, ktorý HCP riadi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERNukrainianRefugeesCare

Ak ste HCP ERN, ktorý sa v súčasnosti stará o ukrajinských utečencov, neváhajte vyplniť tento prieskum.

bottom of page