top of page

Prezentácia  Systém klinického manažmentu pacienta  (CPMS)

Systém klinického manažmentu pacienta (CPMS) spustila Európska komisia (DG SANTE) v r  2017. Je to webová aplikácia, kde  zdravotnícki pracovníci z európskych referenčných sietí (ERN) môžu diskutovať o skutočných prípadoch pacientov. Táto platforma je zameraná na podporu ERN pri zlepšovaní diagnostiky a liečby zriedkavých alebo komplexných chorôb s nízkou prevalenciou cez štátne hranice členských štátov v Európe.

CPMS je bezpečný softvér, ktorý umožňuje zdravotníckym pracovníkom registrovať pacientov pomocou komplexných dátových modelov. Systém umožňuje virtuálne konzultácie cez štátne hranice,  zabezpečiť, aby potrebné odborné znalosti mohli cestovať k pacientovi, a nie naopak.

schemacpms.JPG
Work of the ERNs: Ce que nous faisons
bottom of page